}

Obres de:   Geometries


2015-9

Cordill i filferro en marc de fusta

60 x 60 cm

Close