}

Obres de:   2013


2013-5

Cordills i filferros en finestra de fusta 

78 x 46 cm

Comentari

Close