}

Obres de:   2013


2013-2

Tècnica mixta sobre fusta

122 x 98 cm

Comentari

Close