}

Obres de:   2017


2017-34

Tècnica mixta

23 x 23 cm

Comentari

Close