}

Obres de:   2015


2015-9

Cordill i filferro en marc de fusta

60 x 60 cm

Comentari

Close